Varför ska vi läsa ditt manus? 

Utgångspunkten är din vilja med manuset. Vad vill du att läsaren ska ta med sig när de läst din bok färdigt. Vara underhållen för en stund? Fått följa med på ett psykologiskt eller existentiellt undersökande? Vara med om ett språkligt experiment? Delge läsaren dina unika erfarenheter?

Utifrån detta samtalar vi och arbetar, vad vill det här manuset?, vad vill det bli?, så att det blir så tydligt som möjligt i sin intention. 

För så är det. Om du ska ha en chans med ditt manus så måste din vilja, din intention med det vara tydligt. Eller uttryckt på annat sätt: Varför har du skrivit denna roman? Varför ska någon läsa det?

Upplägget

Du börjar med att maila mig. Vilken sorts manus är det? Omfattningen av det? Hur många sidor? Har du lämnat in det till ett förlag och blivit refuserad? Vilka förlag? Vad har de sagt?

Sedan skickar du in ditt manus och vi kommer överens om ett möte.

Ett möte på 1-2 timmar

Vi träffas "live" eller via skype, tar den tid som behövs, brukar räcka med en och en halv timme, tar det längre tid så tar det längre tid. Jag lägger tyngdpunkt vad som behövs för att detta manus ska bli publiceringsbart, vilka möjligheter finns det, hur lösa problemen som eventuellt finns i manus. Om det är redan på en publiceringsbar nivå, pratar vi om det eventuellt går att vässa och strategier för hur du ska närma dig förlag eller agenter.

I detta samtal ingår också en genomgång av manuset, kapitel för kapitel, noveller för novell. Eller om poesimanus, dikt för dikt. (Inte på korrläsningsnivå, utan hur håller detta kapitel i jämförelsen med helheten, kan det vässas eller är det lysande eller eventuellt kan strykas.)

Du får också efter genomgång, när du tänkt efter höra av dig med följdfrågor. Det ingår.

OBS!

För att du ska få så stort utbyte som möjligt av vår genomgång så försök skriva ditt manus så klart som du bara kan. Annars finns risken att det vi samtalar om, de brister/otydligheter jag tar upp är sådana du redan är medveten om.

Jag strävar efter att åta mig alla manus, men detta är ingenting jag kan garantera. Om jag säger nej till ditt manus får du motivation.

Välkommen med ditt manus

Jag tar 5.200:- + sedan 6:- per sida (+moms). En mer översiktlig läsning, eller annat som avviker, hör av dig så kommer i överens. 

Andra läsning

Om du efter vårt samtal skrivit om och känner behovet att jag ska läsa manuset en andra gång. Så är det halva grundpriset: 2.600:-, sidpriset detsamma.

Fördjupad manusbearbetning

En annan variant är att vi arbetar i två steg. Första steget är att jag läser en första tredjedel av ditt manus, vi träffas, du får synpunkter. Sedan får du en 4-6 veckor på dig, fundera över synpunkterna, sedan använda dig av de insikterna när du skriver om del två. Sedan får du en 4-6 veckor på dig, funderar över synpunkterna, bearbetar del tre som du skickar till mig och som vi diskuterar. Därefter får du 8-12 veckor på dig, skickar mig helheten och så gör jag en manusläsning på helheten.

För detta tar jag 8.380:- (+moms)